Intrebari

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii efectuate de catre Eco Make-up SRL, prin intermediul magazinului virtual www.zaomakeup.ro catre cumparator si pot fi modificate numai cu acordul expres si scris al ambelor parti.

Astfel, urmatorii termeni vor insemna:

Cumparator - persoana, firma, companie sau alta entitate juridica ce emite o comanda.

Vanzator - societatea comerciala Eco Make-up SRL, avand sediul social in Bucuresti, sector 3, Bd. Camil Ressu 57A, bl Y2B, sc 3, et 2., nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J40/ 8945 /2013, CIF 29157080.

Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre vanzator, cumparatorului.

Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre vanzator si cumparator prin care vanzatorul este de acord sa livreze bunurile si sa presteze serviciile si cumparatorul este de acord sa primeasca aceste bunuri si servicii si sa faca plata acestora.

Contract - o comanda confirmata de catre Vanzator.

Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmeaza DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile bunurilor si serviciilor asa cum sunt precizate in comanda.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat, cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vanzatorul isi deruleaza operatiunile.

Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

a. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra informatilor necesare pentru livrarare si facturare) si conditiile sale specifice

b. Specificatiile cumparatorului (acolo unde este cazul)

c. Termeni si conditii

Daca vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor comenzii. Acceptarea comenzii de catre vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea vanzatorului catre cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui Contract.

Prezentul contract intra in vigoare la confirmarea comenzii de catre vanzator. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat.

3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

a. Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in comanda si va livra bunurile si va presta serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile cumparatorului;

b. Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului, au caracter informativ si pot fi modificate de catre vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametri pentru care a fost achizitionat; Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini in orice mod, datorita modificarii caracteristicilor, design-ului, fara o notificare prealabila de catre producatori. In eventualitatea in care pretul produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost gresit introduse in bazele noastre de date sau afisate gresit, iar livrarea nu s-a efectuat inca, societatea isi aloca dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta clientul in cel mai scurt timp despre eroarea aparuta. Valoarea maxima a obligatiilor Societatii, fata de orice client, in cazul nelivrarii sau livrarii necorespunzatoare, este valoarea sumelor incasate de Societate de la clientul respectiv.

c. Comunicarea cu vanzatorul - se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vis-a-vis de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau cu un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de la vanzator.

De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice sunt marci inregistrate in proprietatea Eco Make-up SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENTIALITATE - PUBLICITATE

Toate documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre cumparator vanzatorului, vor ramane in proprietatea vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al vanzatorului si dupa obtinerea unui angajament de confidentialitate din partea celui care le primeste.

Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al vanzatorului.

Sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor. Datele clientilor nu pot fi folosite si nici furnizate altor parti. Eco make-up SRL se angajeaza sa foloseasca datele furnizate de utilizatorii site-ului numai in scopul realizarii unei relatii contractuale cu acestia si pentru transmiterea de informatii privind functionarea site-ului si existenta unor oferte, promotii sau intrari noi de marfa.

7. TERMENE. PENALITATI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a comenzii, vanzatorul este obligat sa anunte cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii contractului in conformitate cu termenele stabilite.

In cazul in care cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor, in termenul prevazut in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata.

In cazul in care vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.

8. FACTURARE - PLATI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in comanda. Vanzatorul va emite catre cumparator o factura pentru bunurile livrate si serviciile prestate, obligatia cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

9. RISCURI SI RESPONSABILITATI

a. Livrare

Vanzatorul se obliga sa expedieze bunurile si serviciile in sistem de curierat door-to-door catre cumparator.

Termenul de livrare al produselor cumparate de la societatea noastra, in mod normal se incadreaza intre 1 zi si 2 saptamani, din momentul inregistrarii comenzii.

Transportul se face prin servicul de curierat rapid iar taxele de transport si gratuitatile sunt valabile doar in aria de acoperire a firmelor de curierat.

Taxele de transport sunt:

Bucuresti: 15 lei

Provincie: 20 lei 

Livrare rapida, in aceeasi zi, pentru o taxa de transport in valoare de 24 lei

b. Transport - Ambalare

In afara de stipularile contrare si expres prevazute, vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu bunurile si serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul cumparatorului.

Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a bunurilor si serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

Vanzatorul va efectua livrare bunurilor si serviciile doar pe teritoriul Romaniei.

10. ACCEPTARE

De asemenea, cumparatorul beneficiaza de returul produselor termen de 30 zile, in cazul in care produsul este neutilizat si sigilat in ambalajul sau original si insotit de factura si chitanta in original .

 In cazul returnarii produselor, clientul va suporta costurile de transport atat pentru livrarea initiala (si in cazul in care a fost oferit gratuit daca returneaza toate produsele comandate sau nu se mai incadreaza in oferta de transport gratuit) cat si pentru returnarea produselor.

Plata contravaluarii produselor returnate se va face de catre vanzator, in contul indicat de cumparator, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea produselor returnate.

11. GARANTII

Toate produsele comercializate de catre site-ul  www.zaomakeup.ro , beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.

Produsul reclamat ca necorespunzator in perioada de garantie trebuie sesizat vanzatorului si expediat prin firma de curierat indicata de vanzator pe cheltuiala acestuia.

12. TRANSFERUL PROPRIETATII

Proprietatea asupra bunurilor si serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii platii din partea cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul vanzatorului). In cazul livrarii prin curier, acesta nu este autorizat de catre vanzator sa permita cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora.

13. RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre vanzator a oricarei din obligatiile sale conform comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea bunurilor si serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.

Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

14. FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este un evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

15. LEGEA APLICABILA - JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

16. PREVEDERI DIVERSE

Partile in contract vor fi considerate cantractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre partile amintite, referitoare la subiectul prezentului contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.